Ravnanje z odpadki

Cenjene stranke,

v nadaljevanju vas seznanjamo s smernicami za pravilno in učinkovito ravnanje z odpadki:

– odpadke ločujte in odlagajte v za to namenjene zabojnike,

– odpadke pred odlaganjem stisnite, da bo volumen odloženih odpadkov čim manjši,

– v zabojnike ne odlagajte nevarnih odpadkov; nekatere nevarne odpadke, ki pogosto nastanejo v gospodinjstvih, lahko odložite v trgovinah (npr. žarnice, baterije…),

– upravnik lahko enkrat letno za etažne lastnike naroči brezplačen odvoz kosovnih odpadkov; kosovnih odpadkov ne odlagajte v skupne prostore,

– ob nakupu novih naprav se pri prodajalcu pozanimajte o možnosti odvoza odsluženih naprav.

V primeru, da ste leetni odvoz kosovnih odpadkov “zamudili”, lahko odpadke brezplačno odložite v enem od dveh zbirnih mest Snage (Cesta v Mestni log ali Povšetova).

Še več koristnih informacij glede odlaganja in zbiranja odpadkov najdete na spletni strani Odpadki | JP VOKA SNAGA.

Scroll to Top