Obrazci

Na spletnih straneh svojim komitentom nudimo elektronsko oddajo vodomernih stanj, spremembo števila oseb v stanovanju, izpolnitev vloge za e-račun in trajnik. Na dnu strani najdete navodila kje na računu se nahajajo potrebni podatki potrebni za vnos.

Obrazec

Lokacijo najdete na računu zgoraj levo v sekciji "Lokacija"
Šifro plačnika najdete na računu zgoraj desno v sekciji "Plačnik"
Številko računa najdete na prejetem računu zgoraj desno
V primeru dilem oz. posebnosti (imam več stanovanj in skupen račun, e-račun želim samo za eno stanovanje, ali e-račun želim samo za RS) se pred izpolnitvijo obrazca obrnite na nas oz. želje zapišite v sporočilo na dnu obrazca. Hvala.
Navodila za izpolnjevanje obrazca

Želite menjati upravnika stavbe?

Scroll to Top