Pogosta vprašanja

V nadaljevanju so na voljo najbolj pogosta vprašanja upravniku. V primeru, da informacije med pogostimi vprašanji ne najdete nas prosim kontaktirajte preko enega izmed kontaktnih kanalov.

Lastnik ali najemnik izpolni predpisan obrazec, ki se nahaja tukaj ali nas konaktira preko drugih kontaktnih kanalov, klik.

Spremembo je potrebno javiti najkasneje 15 dni po nastali spremembi. Sprememba se upošteva pri naslednjem obračunu.

Lastnik, ki prenese lastninsko pravico mora upravnika takoj (najkasneje v 30 dneh od spremembe) obvestiti in mu predložiti vso potrebno dokumentacijo o spremembi lastništva.

Sprejetje hišnega reda ni obvezno, je pa priporočljivo. Hišni red se sprejme s soglasjem etažnih lastnikov, katerih solastniški deleži skupno presegajo 50 % lastništva stavbe.

V večstanovanjskih stavbah z več kot dvema etažnima lastnikoma in več kot osmimi posameznimi deli je ustanovitev rezervnega sklada obvezna. Več o rezervnem skladu pa na spletni straneh RS.

V primeru, ko je stanovanje prazno ali neuporabno, lastnik plača vse obratovalne stroške, pri čemer se stroški, ki se delijo po številu oseb, obračunajo le za eno osebo.

Lastnike psov se bremeni samo s stroški čiščenja skupnih prostorov, kot so hodniki, dvigala, stopnišča, in sicer za vsakega psa v višini polovice stroška za enega uporabnika, kot določa Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb. Za druge hišne ljubljenčke stroški niso predvideni.

Vsi stroški upravljanja, razen obratovalnih stroškov, bremenijo etažne lastnike v skladu z njihovim solastniškim deležem, razen če se s pogodbo o medsebojnih razmerjih niso dogovorili drugače, kot to določa Stanovanjski zakon. 

Zbor lastnikov lahko skliče upravnik, nadzorni odbor ali etažni lastniki, katerih solastniški deleži sestavljajo skupaj več kot eno petino. Zbor lastnikov se skliče vsaj 14 dni pred zborom, in sicer s pisnim vabilom.

Vsebina povzeta iz spletne strani Republike Slovenije – Upravljanje v večstanovanjskih stavbah, kjer najdete tudi več informacij v zvezi z upravljanjem.

Želite menjati upravnika stavbe?

Scroll to Top